MOF Registration

Akuan Pendaftaran Syarikat

Registration Reference No. : 357 – 02090417

040200 – ALAT BANTUAN MENGAJAR
050102 – BARANG – BARANG BERJAHIT(YANG TIDAK LEKAT DI BADAN)
050200 – PAKAIAN DAN KELENGKAPAN
070100 – PERALATAN/PAKAIAN SUKAN
070200 – CENDERAMATA DAN HADIAH
080501 – MAKANAN BERMASAK ISLAM
090100 – PERALATAN/KELENGKAPAN PERUBATAN
090300 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG
150100 – SEMUA PERALATAN SUKUTAN/UKURAN
220204 – PENYEDIAAN PAMERAN/PENTAS
220401 – MENCUCI BANGUNAN
220402 – MEMBERSIH KAWASAN
220502 – TENAGA PENGAJAR
220503 – DATA ENTRY/PERISIAN

Akuan Pendaftaran Perunding Swasta

Registration Reference No. : 465 – 02032024

240500 – PENGURUSAN SOSIO-EKONOMI

Turn Your Prospects Into Buyers

CONTACT US NOW

Appreciation